енциклопедія

ГРЕЧКА

Název Pohanka setá (Fagopyrum esculentum)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Ŕád CZ (LAT) Hvozdíkotvaré (Caryophyllales)
Čeleď CZ (LAT) Rdesnovité (Polygonaceae)
Rod CZ (LAT) Pohanka (Fagopyrum)
Druh CZ (LAT) Pohanka setá (Fagopyrum esculentum)
Oblast původu Himaláje
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 50 – 120
Délka zrna [mm] 5 – 6
Chemická charakteristika
Voda [%] 14
Sacharidy bez vlákniny [%] 70 – 72
Bílkoviny [%] 9 – 10
Vlákniny [%] 1,2 – 1,8
Tuky [%] 1,5 – 3
Popeloviny [%] 1,5 – 2,5
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 15 – 20
Vlhkost skladovací [%] 14
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 700 – 850
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 10 – 30
Výnos (hektarový) [t/ha] 0,5 – 2,5
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 1,5 – 2,5 m/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Celá nadzemní část rostliny
Využití plodiny Potravinářství, léčivá rostlina, krmivo, med, medovina, píce, předplodina

ТЕХНОЛОГІЯ

КУЛЬТУРИ